เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2022, 4–12 DEC

TAKE A PEEK AT

PROGRAM HIGHLIGHTS

What's on 4 DEC 2021

ดูทั้งหมด

LET US GUIDE YOU

RECOMMENDED ROUTES

สถานที่จัดงาน

อัพเดทและเที่ยวชมงาน

ดูทั้งหมด

FOLLOW US AT #CMDW2022 #CHAINGMAIDESIGNWEEK