สิทธิประโยชน์

ร่วมสนับสนุนเทศกาล
ผู้สนับสนุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ส่งเสริมภาพลักษณ์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการพัฒนาธุรกิจร่วมกับเทศกาล
ผู้สนใจสามารถติดต่อ ได้ที่
คุณกนกพร เกียรติศักดิ์ (ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ)
0 2105 7400 ต่อ 117
kanokporn@cea.or.th
รูปภาพผู้สนับสนุน