โปรแกรม

5 โปรแกรมที่พบ
Chiang mai Musicians Singers Actors Association
Earth & Us: Street Music & Performing Art festival
ชุมชนล่ามช้าง
5–6 ธ.ค.
10:00–22:00
EVERLONG CREATIVE HOUSE
SOUND CONNECT @ Kodang Rachawong
โกดังราชวงศ์
11 ธ.ค.
15:00–00:00
EVERLONG CREATIVE HOUSE
SOUND CONNECT @ Thunder Bird Hostel
ธันเดอร์เบิร์ด โฮสเทล เชียงใหม่
12 ธ.ค.
15:00–00:00
EVERLONG CREATIVE HOUSE
Chiang Mai SOUND CONNECT
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่
5–13 ธ.ค.
10:00–20:00
ลานจรัล
ลานจรัล
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
12–13 ธ.ค.
16:00–20:00