โปรแกรม

8 โปรแกรมที่พบ
ยักษ์กะโจน สโล ฟิช คิทเช่น
12 ธ.ค.
09:00–16:00
International Gastronomic Tourism Centre (iGTC)
Food Tour: เรื่องเล่ารอบจาน: นวัตกิน…ในวันเมื่อข้าวหมดหม้อ…ภูมิปัญญาจากคนพื้นถิ่นเพื่อคนทั้งโลก
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
13 ธ.ค.
09:00–16:00
186 Cafe&Bar
11 ธ.ค.
09:00–16:00
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
นิทรรศการวิวัฒนาการเงินตราไทย
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ เชียงใหม่
10–13 ธ.ค.
14:30–16:00
Craft&Care
ตามรอย ตรีผลา
นุสรา
12 ธ.ค.
10:00–17:00
Craft&Care
ทอดน่องท่องย่านเก่าย่านวัดเกต
นุสรา
6 ธ.ค.
10:00–12:00
สวนสุขภาพบ้านเด่น เชียงใหม่
5–13 ธ.ค.
10:00–15:00
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
5–6 ธ.ค.
08:30–16:30