โปรแกรม

91 โปรแกรมที่พบ
Lanna Wild
NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
10:00–20:00
spotlife cnx
เซาะบ่าปะ : จวนมาม่วนอกม่วนใจ๋ ม่วนบ่าไหวละปี้
Chang Moi Community
NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
10:00–20:00
Li na
Screen printing project
Chiang Mai City Arts & Culture Center
5-13 ธ.ค.
10:00–20:00
เปรมประชา
เปรมประชาเซรามิก
prempracha's Collection
NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
10:00–20:00
Chiang Mai Historical Centre
NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
10:00–20:00
Collaborative project
Collaborative Exhibition
Alliance Française de Chiang Mai
NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
10:00–18:30
CDA Design Awards
นิทรรศการรางวัลการออกแบบซีดีเอ 2563
Lanna Architecture Center
5-13 ธ.ค.
10:00–20:00
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกวนอุปลวณฺโ
Chiang Mai Historical Centre
5-13 ธ.ค.
10:00–20:00
Greenies&Co
การเชื่อมโยง
Chiang Mai City Arts & Culture Center
NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
10:00–20:00
Kaptor Store
L..A. (Lost in Amnat)
Baan Kang Wat
NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
10:00–18:00
Chiang Mai Historical Centre
5-13 ธ.ค.
10:00–20:00
Manop Wongnoi
เครื่องรัก
Chiang Mai Historical Centre
5-13 ธ.ค.
10:00–20:00
ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง
ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง
Chiang Mai Historical Centre
5-13 ธ.ค.
10:00–20:00
ผ้าย้อมหิน ชุมชนเชิงดอย
ผ้าย้อมหิน ชุมชนเชิงดอย
Chiang Mai Historical Centre
5-13 ธ.ค.
10:00–20:00
Chiang Mai Historical Centre
5-13 ธ.ค.
10:00–20:00