โปรแกรม

91 โปรแกรมที่พบ
Flowers You Can Eat
ดอกไม้กินได้กับเชียงใหม่ยุคโคโลเนียล
ระมิงค์ ที เฮ้าส์ สยาม ศิลาดล
4-12 ธ.ค.
10:00–20:00
Orn The Roses
Orn The Roses Project
บ้านข้างวัด
4–12 ธ.ค.
10:00–18:00
บ้านข้างวัด
4–12 ธ.ค.
10:00–20:00
บ้านข้างวัด
10 ธ.ค.
13:00–15:00
บ้านข้างวัด
4–12 ธ.ค.
10:00–18:00
ฌบา
Collection of bird
บ้านข้างวัด
4–12 ธ.ค.
10:00–18:00
Bookoo Studio
ประติมากรรมบนโต๊ะอาหาร
บ้านข้างวัด
4–12 ธ.ค.
10:00–17:00
บ้านข้างวัด
4–12 ธ.ค.
10:00–17:00
บ้านข้างวัด
4–12 ธ.ค.
10:00–20:00
Murf
เด็กหญิงของฉัน
บ้านข้างวัด
4–5, 7–12 ธ.ค.
10:00–18:00
Harimeri​
ฮาริเมริ
บ้านข้างวัด
4–12 ธ.ค.
10:00–20:00
บ้านข้างวัด
4–12 ธ.ค.
10:00–20:00
Chiangmai Design Award
นิทรรศการรางวัลการออกแบบซีดีเอ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6–11 ธ.ค.
10:00–17:00
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6–11 ธ.ค.
10:00–17:00
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.
กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6–11 ธ.ค.
10:00–17:00