โปรแกรม

18 โปรแกรมที่พบ
FLAT cafe
FLAT© X Gongkan "COFFEE FIREWORK" Celebrating an artful coffee moment
FLAT cafe
5–13 ธ.ค.
08:00–18:00
รัสติกแอนด์บลู
Rustic & Blue Farm to Table ,Chef’s Table
รัสติก แอนด์ บลู เดอะ ฟาร์ม ช็อป
9–11 ธ.ค.
18:00–20:00
เชนู
5–13 ธ.ค.
10:00–17:00
กิ๋นหอมต๋อมม่วน
กิ๋นหอม ต๋อมม่วน #3
แอคดิค สตูดิโอ
5–6 ธ.ค.
11:00–21:00
ตลาดฉำฉา
โหล่งฮิมคาว
โหล่งฮิมคาว
11–13 ธ.ค.
10:00–16:00
CDA Design Awards
พิธีมอบรางวัลการออกแบบซีดีเอ 2563
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์
7 ธ.ค.
16:00–20:00
HUBBA COFFEE
RISE WITH KIMCHI SUPERPOWER
Hubba Coffee
5–9, 11–13 ธ.ค.
10:00–15:00
Lan Na Wild
into the Wild (เข้าป่า หาทำ)
ลานนา ไวลด์
5–13 ธ.ค.
10:00–15:00
Craft & Care
ปาร์ตี้น้ำสมุนไพร ภูมิปัญญาไทยร่วมสมัย
นุสรา
13 ธ.ค.
18:00–20:00
เทศกาลกาแฟถิ่นไทย
เทศกาลกาแฟถิ่นไทย
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
6–12 ธ.ค.
10:00–12:00
ชามเริญ สะพรั่ง พี่น้องและผองเพื่อน
ชามเริญ สะพรั่ง พี่น้องและผองเพื่อน
ชามเริญ สตูดิโอ
5–13 ธ.ค.
10:00–16:00
Chiang Mai City of Crafts and Folk Art
โครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5–8 ธ.ค.
10:00–16:30
Fashion & Lifestyle Project
Qurated Fashion Show present by DITP
I Love Flower Farm
9 ธ.ค.
15:00–17:15
ใต้ถุนบ้าน
5–13 ธ.ค.
08:00–15:00
UNHCR
Stand With Refugees
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
5–13 ธ.ค.
10:00–20:00