โปรแกรม

69 โปรแกรมที่พบ
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
12–13 ธ.ค.
10:00–16:30
Kangkulsri Atelier
Watercolor Bookmark Workshop
สำนักงานยาสูบเชียงใหม่
8 ธ.ค.
15:00–18:00
Kangkulsri Atelier
Leather Bookmark Workshop at POP Market
สำนักงานยาสูบเชียงใหม่
8 ธ.ค.
15:00–18:00
International Gastronomic Tourism Centre (iGTC)
Sensory City - The Sense Space: เส้นทางสื่อความหมายภายในย่านสร้างสรรค์
ชุมชนช้างม่อย
10 ธ.ค.
09:00–15:00
ฮักต้นรัก รักต้นฮัก
ฮักต้นรัก รักต้นฮัก
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
5–13 ธ.ค.
09:00–17:00
dibdee.binder studio
Mini Brush Calligraphy workshop - Personal Planner & Calendar 2021
สำนักงานยาสูบเชียงใหม่
6 ธ.ค.
15:00–18:00
Kangkulsri Atelier
December Leather Keychain + Bookmark Workshop
Buri Gallery House
6 ธ.ค.
13:30–16:00
เปิงใจ๋
ดอกฝ้ายหลากสี
โหล่งฮิมคาว
10–11 ธ.ค.
10:00–12:00
อันดามันมัดย้อม
มัดย้อมผ้าคลุมไหล่
โหล่งฮิมคาว
10–13 ธ.ค.
10:00–12:00
เฮือนสบู่
Bathbomb/สบู่กลีเซอรีน เฮือนสบู่
โหล่งฮิมคาว
10–13 ธ.ค.
10:00–15:00
ร้านอาหารมีนา
ยำสมุนไพร ร้านมีนา
โหล่งฮิมคาว
10–11 ธ.ค.
10:00–12:00
ร้านกิ๊ก
ร้านกิ๊ก ปักถุงผ้า
โหล่งฮิมคาว
10–11 ธ.ค.
13:00–15:00
Buri Gallery House
7, 9, 11 ธ.ค.
08:30–12:00
Kangkulsri Atelier
Paper Bouquet Watercolor Workshop
Buri Gallery House
8, 10 ธ.ค.
14:00–16:00
Kangkulsri Atelier
Soy Candle Making Workshop
Buri Gallery House
11 ธ.ค.
13:30–16:00