ตารางเวลาโปรแกรม

FLAT cafe
FLAT© X Gongkan "COFFEE FIREWORK" Celebrating an artful coffee moment
FLAT cafe
5–13 ธ.ค.
08:00–18:00
Kangkulsri Atelier
Watercolor Bookmark Workshop
สำนักงานยาสูบเชียงใหม่
8 ธ.ค.
15:00–18:00
Kangkulsri Atelier
Leather Bookmark Workshop at POP Market
สำนักงานยาสูบเชียงใหม่
8 ธ.ค.
15:00–18:00
เชนู
5–13 ธ.ค.
10:00–17:00
International Gastronomy Tourism Centre (iGTC)
Co Kitchen: สำรับบ้านตึก
เอื้องคำสาย
8 ธ.ค.
10:00–15:00
International Gastronomy Tourism Centre (iGTC)
Food Stage: LIVE Case "Business Value Design"
Hai Ya Art Venue
6–9 ธ.ค.
16:30–18:00
ฮักต้นรัก รักต้นฮัก
ฮักต้นรัก รักต้นฮัก
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
5–13 ธ.ค.
09:00–17:00
เทศกาลกาแฟถิ่นไทย
เทศกาลกาแฟถิ่นไทย
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
6–12 ธ.ค.
10:00–12:00
Kangkulsri Atelier
Paper Bouquet Watercolor Workshop
Buri Gallery House
8, 10 ธ.ค.
14:00–16:00
HUBBA COFFEE
RISE WITH KIMCHI SUPERPOWER
Hubba Coffee
5–9, 11–13 ธ.ค.
10:00–15:00
สง่าฟาร์ม
สง่าฟาร์ม
สำนักงานยาสูบเชียงใหม่
5–13 ธ.ค.
16:00–22:00
BASIC TEEORY
เบสิค ตีออรี่
สำนักงานยาสูบเชียงใหม่
5–13 ธ.ค.
16:00–22:00
นี๊ม-ฮาร์ท
นี๊ม-ฮาร์ท
สำนักงานยาสูบเชียงใหม่
5–13 ธ.ค.
16:00–22:00
Pick a pig
พิค-อะ-พิก
สำนักงานยาสูบเชียงใหม่
5–13 ธ.ค.
16:00–22:00
Peace of Mind
พีซ ออฟ มายด์
สำนักงานยาสูบเชียงใหม่
5–13 ธ.ค.
16:00–22:00