ตารางเวลาโปรแกรม

เทศกาลกาแฟถิ่นไทย
เทศกาลกาแฟถิ่นไทย
Chiang Mai City Arts & Culture Center
เทศกาลกาแฟถิ่นไทย
เทศกาลกาแฟถิ่นไทย
Chiang Mai City Arts & Culture Center
HUBBA COFFEE
Meditative Labyrinth I, 2020
Hubba Coffee
Junjunshop&cafe’
ปะชุนผ้า (Darning workshop) กับ เอกอ้วน (ความสุขที่ปลายเข็ม)
Junjunshop & Café
EVERLONG CREATIVE HOUSE
Chiang Mai SOUND CONNECT
TCDC Chiang Mai
Chiangmai clayative
Chiangmai clayative work shop
Chiang Mai Historical Centre
Manop Lacquerwaer
งานเครื่องเขินลงรักร่วมสมัย
Chiang Mai Historical Centre
Kangkulsri Atelier
Watercolor Bookmark Workshop at POP Market
Tobacco Authority of Thailand (Chiang Mai Office)
FLAT cafe
FLAT© X Gongkan "COFFEE FIREWORK" Celebrating an artful coffee moment
FLAT cafe
Kangkulsri Atelier
Leather Bookmark Workshop at POP Market
Tobacco Authority of Thailand (Chiang Mai Office)
Chez Nous
International Gastronomy Tourism Centre (iGTC)
Co Kitchen: สำรับบ้านตึก
Euang Kam Sai
International Gastronomy Tourism Centre (iGTC)
Food Stage: LIVE Case "Business Value Design"
Hai Ya Art Venue
ฮักต้นรัก รักต้นฮัก
ฮักต้นรัก รักต้นฮัก
Chiang Mai City Arts & Culture Center
Kangkulsri Atelier
Paper Bouquet Watercolor Workshop
Buri Gallery House