ตารางเวลาโปรแกรม

Crafting Happiness
งานศิลปหัตถกรรมกับกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมในประเทศไทยและสก็อตแลนด์
ONLINE PROGRAM
7 ธ.ค.
16:30–18:00
iGTC - International Gastronomy Tourism Centre
Co-Kitchen: Boosting Back-to-Basics Home Wellness
ONLINE PROGRAM
7 ธ.ค.
09:00–17:00
Chiang Mai Street Jazz Festival 2021
NFT และ อาชีพนักดนตรี
ONLINE PROGRAM
7 ธ.ค.
13:00–15:00
Thahomemade
ฐาโฮมเมด
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
4–12 ธ.ค.
16:00–22:00
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
4–12 ธ.ค.
16:00–22:00
The Warehouse - Paint Club
ใครๆก็เพ้นท์ได้!
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
4–7, 10–12 ธ.ค.
10:00–17:00
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
4–12 ธ.ค.
16:00–22:00
Anda Indigo Chiangmai
อันดามันมัดย้อม
โหล่งฮิมคาว
4–7, 9–12 ธ.ค.
13:00–15:00
Kajao
Candle making class Kajao Studio
โหล่งฮิมคาว
4–7, 9–12 ธ.ค.
13:00–15:00
บุญบัญชี
การวางแผนธุรกิจ และการเงินการบัญชีเพื่อให้อยู่รอด
Jaiboon
7 ธ.ค.
10:00–12:00
โครงการ Chiang Mai Learning city
ขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ด้วยข้อมูล
ศูนย์ฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่
7 ธ.ค.
19:00–20:30
Kaptor Store
แคปเตอร์ สโตร์
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
4–12 ธ.ค.
16:00–22:00
โป่งข่ามล้านนาดอทคอม
โป่งข่ามล้านนาดอทคอม
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
4–12 ธ.ค.
16:00–22:00
OUKE
การอุ๊กผ้า(พิมพ์ผ้า)ด้วยใบไม้ เบื้องต้น (Online Workshop)
ONLINE PROGRAM
4, 6–11 ธ.ค.
10:00–14:00
Sendai studio
เส้นด้าย สตูดิโอ
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
4–12 ธ.ค.
16:00–22:00