ตารางเวลาโปรแกรม

เทศกาลกาแฟถิ่นไทย
เทศกาลกาแฟถิ่นไทย
Chiang Mai City Arts & Culture Center
JOJO KOBE
สาธิตการทำผลงานศิลปะภาพพิมพ์ โดย C.A.P Studio
TCDC Chiang Mai
เทศกาลกาแฟถิ่นไทย
เทศกาลกาแฟถิ่นไทย
Chiang Mai City Arts & Culture Center
HUBBA COFFEE
Meditative Labyrinth I, 2020
Hubba Coffee
EVERLONG CREATIVE HOUSE
Chiang Mai SOUND CONNECT
TCDC Chiang Mai
Chiangmai clayative
Chiangmai clayative work shop
Chiang Mai Historical Centre
Manop Lacquerwaer
งานเครื่องเขินลงรักร่วมสมัย
Chiang Mai Historical Centre
ศรีประกาศ
อาหารหมัก ดอง แห้ง แบบเชียงใหม่และญี่ปุ่น
Sriprakard Hotel
FLAT cafe
FLAT© X Gongkan "COFFEE FIREWORK" Celebrating an artful coffee moment
FLAT cafe
Chez Nous
กิ๋นหอมต๋อมม่วน
กิ๋นหอม ต๋อมม่วน #3
Addict Studio
International Gastronomy Tourism Centre (iGTC)
Food Stage: LIVE Case "Business Value Design"
Hai Ya Art Venue
ฮักต้นรัก รักต้นฮัก
ฮักต้นรัก รักต้นฮัก
Chiang Mai City Arts & Culture Center
dibdee.binder studio
Mini Brush Calligraphy workshop - Personal Planner & Calendar 2021
Tobacco Authority of Thailand (Chiang Mai Office)
Kangkulsri Atelier
December Leather Keychain + Bookmark Workshop
Buri Gallery House