ตารางเวลาโปรแกรม

FLAT cafe
FLAT© X Gongkan "COFFEE FIREWORK" Celebrating an artful coffee moment
FLAT cafe
5–13 ธ.ค.
08:00–18:00
เชนู
5–13 ธ.ค.
10:00–17:00
กิ๋นหอมต๋อมม่วน
กิ๋นหอม ต๋อมม่วน #3
แอคดิค สตูดิโอ
5–6 ธ.ค.
11:00–21:00
International Gastronomy Tourism Centre (iGTC)
Food Stage: LIVE Case "Business Value Design"
Hai Ya Art Venue
6–9 ธ.ค.
16:30–18:00
ฮักต้นรัก รักต้นฮัก
ฮักต้นรัก รักต้นฮัก
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
5–13 ธ.ค.
09:00–17:00
dibdee.binder studio
Mini Brush Calligraphy workshop - Personal Planner & Calendar 2021
สำนักงานยาสูบเชียงใหม่
6 ธ.ค.
15:00–18:00
Kangkulsri Atelier
December Leather Keychain + Bookmark Workshop
Buri Gallery House
6 ธ.ค.
13:30–16:00
เทศกาลกาแฟถิ่นไทย
เทศกาลกาแฟถิ่นไทย
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
6–12 ธ.ค.
10:00–12:00
Buri Gallery House
6, 13 ธ.ค.
13:30–16:00
Kangkulsri Atelier
Edible Flowers Cookies Workshop
Buri Gallery House
6, 13 ธ.ค.
09:00–12:00
HUBBA COFFEE
RISE WITH KIMCHI SUPERPOWER
Hubba Coffee
5–9, 11–13 ธ.ค.
10:00–15:00
ใต้ถุนบ้าน x เกรซ GRACZ
หิ้วปิ่นโตปิ๊กบ้าน
ใต้ถุนบ้าน
6 ธ.ค.
09:30–12:00
BAAN104
Introduction to Contemporary Roundhand Calligraphy
บ้าน 104
6 ธ.ค.
13:00–16:00
Baan104
วัฏจักรการสร้าง “บ้าน” ของเหล่าคนพเนจรยุคโลกาภิวัตน์
บ้าน 104
6 ธ.ค.
13:30–14:30
BAAN104
Design for Life : Gracefully pace into elder community by Openbox Architects
บ้าน 104
6 ธ.ค.
15:00–16:00