ตารางเวลาโปรแกรม

HUBBA COFFEE
Meditative Labyrinth I, 2020
Hubba Coffee
NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
10:00–15:00
EVERLONG CREATIVE HOUSE
Chiang Mai SOUND CONNECT
TCDC Chiang Mai
NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
10:00–20:00
Tobacco Authority of Thailand (Chiang Mai Office)
NaN, NaN ธ.ค.
15:00–18:00
Manop Lacquerwaer
งานเครื่องเขินลงรักร่วมสมัย
Chiang Mai Historical Centre
NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
13:00–17:00
ศรีประกาศ
อาหารหมัก ดอง แห้ง แบบเชียงใหม่และญี่ปุ่น
Sriprakard Hotel
NaN, NaN ธ.ค.
10:00–12:00
FLAT cafe
FLAT© X Gongkan "COFFEE FIREWORK" Celebrating an artful coffee moment
FLAT cafe
NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
08:00–18:00
Chez Nous
NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
10:00–17:00
กิ๋นหอมต๋อมม่วน
กิ๋นหอม ต๋อมม่วน #3
Addict Studio
NaN, NaN ธ.ค.
11:00–21:00
International Gastronomic Tourism Centre (iGTC)
Co Kitchen: สำรับสำหรับคุณ
OKRD Organic Cafe
NaN ธ.ค.
10:00–15:00
ฮักต้นรัก รักต้นฮัก
ฮักต้นรัก รักต้นฮัก
Chiang Mai City Arts & Culture Center
NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
09:00–17:00
HUBBA COFFEE
RISE WITH KIMCHI SUPERPOWER
Hubba Coffee
NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
10:00–15:00
Baan104
บ้านในมุมมองทางนิเวศวิทยา
Baan 104
NaN ธ.ค.
15:00–16:00
Baan104
ฮาวทูทิ้ง-บ้านฉันกับขยะที่หายไป “มารู้จักกับLife Cycle Thinking กับการแยกและเพิ่มมูลค่าให้กับขยะในบ้าน”
Baan 104
NaN ธ.ค.
16:00–17:00
dibdee.binder studio
Bookbinding workshop "Bullet Planner 2021 with Long-stitch binding"
Tobacco Authority of Thailand (Chiang Mai Office)
NaN ธ.ค.
15:00–18:00
สง่าฟาร์ม
สง่าฟาร์ม
Tobacco Authority of Thailand (Chiang Mai Office)
NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
16:00–22:00