ตารางเวลาโปรแกรม

British Council
The British Council’s Crafting Futures Session
ONLINE PROGRAM
5 ธ.ค.
16:00–18:00
Sound Mandala
Sound Mandala
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
4–5, 10–11 ธ.ค.
19:00–20:00
Thahomemade
ฐาโฮมเมด
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
4–12 ธ.ค.
16:00–22:00
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
4–12 ธ.ค.
16:00–22:00
AR(T)CADE
ทอผ้าวิถีอีสาน
Brewgining
4–5 ธ.ค.
10:00–12:00
AR(T)CADE
การประดิษฐ์โมบายธุงด้ายอีสาน
Brewgining
4–5 ธ.ค.
13:00–15:00
The Warehouse - Paint Club
ใครๆก็เพ้นท์ได้!
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
4–7, 10–12 ธ.ค.
10:00–17:00
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
4–12 ธ.ค.
16:00–22:00
Anda Indigo Chiangmai
อันดามันมัดย้อม
โหล่งฮิมคาว
4–7, 9–12 ธ.ค.
13:00–15:00
Kajao
Candle making class Kajao Studio
โหล่งฮิมคาว
4–7, 9–12 ธ.ค.
13:00–15:00
เนกาถีบ
Wetplate Collodion Photography :ฟิล์มกระจกเปียก
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
4–5 ธ.ค.
08:00–18:00
กาดต่อนยอน ตอน ต๊ะต่อนยอน
กาดต่อนยอน ตอน ต๊ะต่อนยอน
โหล่งฮิมคาว
4–6 ธ.ค.
10:00–18:00
CMDW2021
International Talk : DESIGN & CRAFTS
ONLINE PROGRAM
5 ธ.ค.
13:00–19:30
Kaptor Store
แคปเตอร์ สโตร์
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
4–12 ธ.ค.
16:00–22:00