ตารางเวลาโปรแกรม

Sound Mandala
Sound Mandala
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
4–5, 10–11 ธ.ค.
19:00–20:00
Thahomemade
ฐาโฮมเมด
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
4–12 ธ.ค.
16:00–22:00
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
4–12 ธ.ค.
16:00–22:00
AR(T)CADE
ทอผ้าวิถีอีสาน
Brewgining
4–5 ธ.ค.
10:00–12:00
AR(T)CADE
การประดิษฐ์โมบายธุงด้ายอีสาน
Brewgining
4–5 ธ.ค.
13:00–15:00
The Warehouse - Paint Club
ใครๆก็เพ้นท์ได้!
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
4–7, 10–12 ธ.ค.
10:00–17:00
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
4–12 ธ.ค.
16:00–22:00
Anda Indigo Chiangmai
อันดามันมัดย้อม
โหล่งฮิมคาว
4–7, 9–12 ธ.ค.
13:00–15:00
Kajao
Candle making class Kajao Studio
โหล่งฮิมคาว
4–7, 9–12 ธ.ค.
13:00–15:00
เนกาถีบ
Wetplate Collodion Photography :ฟิล์มกระจกเปียก
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
4–5 ธ.ค.
08:00–18:00
ชุมชนช้างม่อย
4 ธ.ค.
10:00–20:00
Chiang Mai Street Jazz Festival 2021
Chiang Mai Street Jazz Festival 2021 | The Mellowship
The Mellowship
4, 10 ธ.ค.
20:00–00:00
Chiang Mai Street Jazz Festival 2021
Chiang Mai Street Jazz Festival 2021 | Thapae East
ท่าแพอีสต์
4, 10 ธ.ค.
20:00–00:00
Chiang Mai Street Jazz Festival 2021
Chiang Mai Street Jazz Festival 2021 | The North Gate Jazz Co-op
นอร์ทเกท แจ๊ส บาร์
4, 10 ธ.ค.
20:00–00:00
กาดต่อนยอน ตอน ต๊ะต่อนยอน
กาดต่อนยอน ตอน ต๊ะต่อนยอน
โหล่งฮิมคาว
4–6 ธ.ค.
10:00–18:00