ตารางเวลาโปรแกรม

FLAT cafe
FLAT© X Gongkan "COFFEE FIREWORK" Celebrating an artful coffee moment
FLAT cafe
5–13 ธ.ค.
08:00–18:00
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
12–13 ธ.ค.
10:00–16:30
เชนู
5–13 ธ.ค.
10:00–17:00
International Gastronomic Tourism Centre (iGTC)
Food Tour: เรื่องเล่ารอบจาน: นวัตกิน…ในวันเมื่อข้าวหมดหม้อ…ภูมิปัญญาจากคนพื้นถิ่นเพื่อคนทั้งโลก
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
13 ธ.ค.
09:00–16:00
ฮักต้นรัก รักต้นฮัก
ฮักต้นรัก รักต้นฮัก
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
5–13 ธ.ค.
09:00–17:00
อันดามันมัดย้อม
มัดย้อมผ้าคลุมไหล่
โหล่งฮิมคาว
10–13 ธ.ค.
10:00–12:00
เฮือนสบู่
Bathbomb/สบู่กลีเซอรีน เฮือนสบู่
โหล่งฮิมคาว
10–13 ธ.ค.
10:00–15:00
Buri Gallery House
6, 13 ธ.ค.
13:30–16:00
Kangkulsri Atelier
Edible Flowers Cookies Workshop
Buri Gallery House
6, 13 ธ.ค.
09:00–12:00
ตลาดฉำฉา
โหล่งฮิมคาว
โหล่งฮิมคาว
11–13 ธ.ค.
10:00–16:00
HUBBA COFFEE
RISE WITH KIMCHI SUPERPOWER
Hubba Coffee
5–9, 11–13 ธ.ค.
10:00–15:00
สง่าฟาร์ม
สง่าฟาร์ม
สำนักงานยาสูบเชียงใหม่
5–13 ธ.ค.
16:00–22:00
BASIC TEEORY
เบสิค ตีออรี่
สำนักงานยาสูบเชียงใหม่
5–13 ธ.ค.
16:00–22:00
นี๊ม-ฮาร์ท
นี๊ม-ฮาร์ท
สำนักงานยาสูบเชียงใหม่
5–13 ธ.ค.
16:00–22:00
Pick a pig
พิค-อะ-พิก
สำนักงานยาสูบเชียงใหม่
5–13 ธ.ค.
16:00–22:00