ตารางเวลาโปรแกรม

เทศกาลกาแฟถิ่นไทย
เทศกาลกาแฟถิ่นไทย
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
10:00–12:00
เทศกาลกาแฟถิ่นไทย
เทศกาลกาแฟถิ่นไทย
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
10:00–12:00
HUBBA COFFEE
Meditative Labyrinth I, 2020
Hubba Coffee
NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
10:00–15:00
EVERLONG CREATIVE HOUSE
Chiang Mai SOUND CONNECT
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่
NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
10:00–20:00
สำนักงานยาสูบเชียงใหม่
NaN, NaN ธ.ค.
15:00–18:00
Manop Lacquerwaer
งานเครื่องเขินลงรักร่วมสมัย
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
13:00–17:00
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
NaN, NaN ธ.ค.
10:00–16:30
ร้านอาหาร บ้านลันได ฟายน์ไทย ควิซีน
อาหารไทยที่เลือกใช้วัตถุดิบไทใหญ่จากท้ายรถพุ่มพ่วง
บ้านลันได
NaN, NaN, NaN ธ.ค.
11:00–17:00
FLAT cafe
FLAT© X Gongkan "COFFEE FIREWORK" Celebrating an artful coffee moment
FLAT cafe
NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
08:00–18:00
เชนู
NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
10:00–17:00
ยักษ์กะโจน สโล ฟิช คิทเช่น
NaN ธ.ค.
09:00–16:00
ฮักต้นรัก รักต้นฮัก
ฮักต้นรัก รักต้นฮัก
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
09:00–17:00
อันดามันมัดย้อม
มัดย้อมผ้าคลุมไหล่
โหล่งฮิมคาว
NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
10:00–12:00
เฮือนสบู่
Bathbomb/สบู่กลีเซอรีน เฮือนสบู่
โหล่งฮิมคาว
NaN, NaN, NaN, NaN ธ.ค.
10:00–15:00
ตลาดฉำฉา
โหล่งฮิมคาว
โหล่งฮิมคาว
NaN, NaN, NaN ธ.ค.
10:00–16:00