IGTC - International Gastronomy Tourism Centre

จักรวาลการกินอยู่: ออกแบบอย่างไร? ให้...ยืนหยัด ยืดหยุ่น และ ยั่งยืน
เวทีเสวนา เรื่องอาหารและการใช้ชีวิต หรือ “Food Forum” คือ การสนทนาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาอาหาร ด้วยความเข้าใจหยั่งลึกอย่างองค์รวม (Holistic Gastronomy) เพราะ อาหาร คือ ศาสตร์ประสานศิลป์ เป้าหมายปลายทางของการอภิปรายภายใต้กิจกรรมดังกล่าวนี้ มุ่งมั่นตั้งใจขยายพรมแดนความรู้ใหม่เกี่ยวกับการศึกษาศิลปวิทยาการอาหาร (New Frontier in Gastronomy Education) ครอบคลุมประเด็นปัจจุบันสำคัญและประเด็นร่วมสมัย ควบคู่กับ “การประมวลเนื้อหา” และ “การสรุปสังเคราะห์” กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนสังคมเพื่ออาหารและความยั่งยืน “อย่างเป็นองค์รวม” ร่วมกับภาคีขับเคลื่อน ด้วยพลังนำร่วม โดยมีย่านสร้างสรรค์ เป็นแกนกลางของการขับเคลื่อน ปณิธานสูงสุด คือ การพัฒนาฟื้นฟูเศรษฐกิจภูมิภาคจากฐานทุนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ โดยปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านศิลปวิทยาการอาหารอย่างองค์รวม เป็นเครื่องมือในการสร้างการเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นธรรม ปันประโยชน์อย่างเท่าเทียม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ นำทางสู่หมุดหมายใหม่แห่งการขับเคลื่อนสังคมเพื่ออาหารและความยั่งยืน (Sustainable Gastronomy) // Expanding the New Frontier in Gastronomy Education "จักรวาลการกินอยู่: ออกแบบอย่างไร? ให้...ยืนหยัด ยืดหยุ่น และ ยั่งยืน" FACEBOOK LIVE 09.00 - 10.00 What Urban Eat? โดย คุณวัลลภา แวน วิลเลียนส์วาร์ด นักขับเคลื่อนที่เชื่อว่าอาหารเปลี่ยนโลกได้ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอินี่เครือข่ายนวัตกรรมสากล (INI-Innovation Network Internation) และผู้จัดการโครงการยุทธศาสตร์บูรณาการแผนอาหาร สสส. 10.00 - 11.00 MICE & Gastronomy โดย ดร.จุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 11.00 - 12.00 The Future of Food Business โดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม Platform Manager Food Innopolis Accelator และที่ปรึกษาอาวุโสโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis สวทช. 12.00 - 13.00 PASAK Movement & Anocha’s Journey โดย คุณอโนชา ปาระมีสัก เกษตรกรรุ่นใหม่ สมาชิกสภา และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน 13.00 - 14.00 Cultural Mapping โดย อ.ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา ผู้อำนวยการสถานวิจัย เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการท่องเที่ยว (CoETR) มหาวิทยาลัยนเรศวร 14.00 - 15.00 Gastronomy Tourism โดย อ.อนุวัต เชื้อเย็น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาด้านการท่องเที่ยวเชิงศิลปวิทยาการอาหารนานาชาติ (International Gastronomy Tourism Centre: iGTC) ZOOM PANEL DISCUSSION 15:00 - 17:00 น. จักรวาลการกินอยู่: ออกแบบอย่างไร? ให้...ยืนหยัด ยืดหยุ่น และ ยั่งยืน
วิทยากร
 • คุณวัลลภา แวน วิลเลียนส์วาร์ด
 • ดร.จุฑา ธาราไชย
 • ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม
 • คุณอโนชา ปาระมีสัก
 • อ.ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา และ อ.อนุวัต เชื้อเย็น
ติดต่อ
เพิ่มในแพลนของฉัน
การเข้าร่วม
 • ค่าสมัคร (บาท): ฟรี
 • คุณสมบัติผู้สมัคร:
  09:00-15:00 Online - Facebook Live / 15:00-17:00 Zoom Panel Discussion
 • ลิ้งค์รับสมัครหรือจำหน่ายตั๋ว: ไปยังลิ้งก์
วัน-เวลา
 • ศุกร์ 10 ธ.ค. 09:00–17:00
สถานที่จัดงาน
แชร์
โปรแกรมที่คุณอาจสนใจ
ทั้งหมด
Lacquerware 2021
หัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์แบบปกติใหม่
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
7–9 ธ.ค.
08:30–16:30
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
4–12 ธ.ค.
10:00–12:00
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
นิทรรศการวิวัฒนาการเงินตรา เงินตราล้านนา และการค้าในอาณาจักรล้านนา
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ เชียงใหม่
4–12 ธ.ค.
09:00–16:00
De lann
SEED (the new generation of Delann)
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
4-12 ธ.ค.
10:00–20:00