ปานปอง

ปานปอง
ปานปอง เป็นภาษาพื้นเมืองชาติพันธ์ูไต กล่าวคือปาน หมายถึงดอกไม้ ปอง หมายถึงการพอกพูนรวมกัน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของชื่อแบรนด์ ปานปอง ถือเป็นการหลอมรวมกลุ่มอาจารย์และชุมชน เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาล้านนา ดำเนินกิจกรรมเชิงรุกบนพื้นฐานของการวิจัยและการบริการวิชาการตามความจำเป็นและความต้องการของท้องถิ่น รวมถึงพัฒนาให้องค์กรเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และประชาชนที่สนใจ
designer
 • อาจารย์จารุวรรณ เพ็งศิริ
 • อาจารย์สมศักดิ์ พรมจักร
 • สิริพร คืนมาเมือง
Add to my plan
Attending
Free
Schedule
 • เสาร์ 04 ธ.ค. 10:00–16:00
 • อาทิตย์ 05 ธ.ค. 10:00–20:00
 • จันทร์ 06 ธ.ค. 10:00–20:00
 • อังคาร 07 ธ.ค. 10:00–16:00
 • พุธ 08 ธ.ค. 10:00–16:00
 • พฤหัส 09 ธ.ค. 10:00–16:00
 • ศุกร์ 10 ธ.ค. 10:00–16:00
 • เสาร์ 11 ธ.ค. 10:00–16:00
 • อาทิตย์ 12 ธ.ค. 10:00–20:00
Venue
Share
Programs you might enjoy...
See All
VibeMai
Explore your VibeMix: Sound and Soul in Chiang Mai
4-12 ธ.ค.
10:00–20:00
ฌบา
Collection of bird
Kee-Sa-Lak
DIY : Magic Stone Necklace
part time theatre
ละครชุมชน มุกหนอก