Bookoostudio

Belief in nature
ชุดงานเซรามิกที่ออกแบบบนแนวคิดความเชื่อ และศรัทธา ในรูปทรงธรรมชาติ สัญลักษญ์ในธรรมชาติทำให้เกิดความงามและสามารถการนำไปใช้งานได้
designer
Add to my plan
Attending
Free
Schedule
  • เสาร์ 04 ธ.ค. 10:00–17:00
  • อาทิตย์ 05 ธ.ค. 10:00–17:00
  • จันทร์ 06 ธ.ค. 10:00–17:00
  • อังคาร 07 ธ.ค. 10:00–17:00
  • พุธ 08 ธ.ค. 10:00–17:00
  • พฤหัส 09 ธ.ค. 10:00–17:00
  • ศุกร์ 10 ธ.ค. 10:00–17:00
  • เสาร์ 11 ธ.ค. 10:00–17:00
  • อาทิตย์ 12 ธ.ค. 10:00–17:00
Venue
Share
Programs you might enjoy...
ทั้งหมด
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
ภาวนา(PAWANA)
Yantra and belief : Mercy greatness
4-12 ธ.ค.
10:00–20:00
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่