OUKE

การอุ๊กผ้า(พิมพ์ผ้า)ด้วยใบไม้ เบื้องต้น (Online Workshop)
การพิมพ์ผ้าด้วยใบไม้จริง จะได้สีและลวดลายของใบไม้ติดบนผ้าอย่างถาวร ในกระบวนการเรียนการสอนจะมีการแนะนำพืชที่สามารถให้สี, เครื่องมือ, เทคนิคการวิธีการอุ๊กผ้าด้วยการนึ่ง ใช้เวลาบรรยายและปฏิบัติการ 30-45นาที การนึ่งผ้า 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้นประมาณ 2 ชั่วโมง 45นาที ผ้าที่ใช้เรียนคือผ้าขนาด 35x120 cm. ใช้เป็นผ้าพันคอผืนเล็ก ผู้เรียนจะได้ผลงานกลับไปด้วย มีตำราการอุ๊กผ้าเบืั้องต้นและ ชุด เครื่องมือการอุ๊กผ้า ตลอดจนใบไม้ จำหน่าย เพื่อให้นำไปฝึกฝนภายหลัง
วิทยากร
 • วิไล ไพจิตรกาญจนกุล
 • ธวัชชัย มูลคำ
 • วันเพ็ญ คำแอ่น
เพิ่มในแพลนของฉัน
การเข้าร่วม
 • ค่าสมัคร (บาท): 500
 • คุณสมบัติผู้สมัคร:
  ผู้สนใจการสร้างสรรค์งานหัตกรรม ที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ อายุ 5 ปีขึ้นไป
 • จำนวนที่รับ (คน): 10
 • ลิ้งค์รับสมัครหรือจำหน่ายตั๋ว: ไปยังลิ้งก์
วัน-เวลา
 • เสาร์ 04 ธ.ค. 10:00–14:00
 • จันทร์ 06 ธ.ค. 10:00–14:00
 • อังคาร 07 ธ.ค. 10:00–14:00
 • พุธ 08 ธ.ค. 10:00–14:00
 • พฤหัส 09 ธ.ค. 10:00–14:00
 • ศุกร์ 10 ธ.ค. 10:00–14:00
 • เสาร์ 11 ธ.ค. 10:00–14:00
สถานที่จัดงาน
แชร์
โปรแกรมที่คุณอาจสนใจ
ทั้งหมด
บ้านข้างวัด
11 ธ.ค.
10:00–13:00
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
นิทรรศการพิเศษ "ความงดงามของสถาปัตยกรรมย่านถนนราชดำเนิน"
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ เชียงใหม่
4–12 ธ.ค.
09:00–16:00
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
4-12 ธ.ค.
10:00–20:00
Everlong Creative House
Sound Connect 2021 : SOUND CROWD TOWN
โกดังราชวงศ์
10–11 ธ.ค.
17:00–22:00