กิ๋นหอมต๋อมม่วน

Kinhomtommuan #3
Addict art studio and Khuankhama community are having an idea to set up the Kin Hom Tam Muan art fest #3 to preserve and disseminate the unique lifestyle of the people in the community. The festival aims to bring about participation, support and cultivating Thai-style tourism in local and surrounding communities through art, music, food, culture. And also aim to create awareness of environmental conservation. The event will be organized in a community market format. The work area is divided into three parts: 1. Community market area. 2. Creative activities area 3. sharing activities area
Add to my plan
Attending
  • Apply fee (Baht): Free
  • Qualification:
    บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องวัฒนธรรมชุมชน ศิลปะ ดนตรี และกิจกรรมสร้างสรรค์
  • Max Participants (person): 1000
Schedule
  • เสาร์ 05 ธ.ค. 11:00–21:00
  • อาทิตย์ 06 ธ.ค. 11:00–21:00
Venue
Addict Studio
Soi Singharat 4, Sri Phum, Muang
Direction
Share
Programs you might enjoy...
See All
Moment's Notice
Tobacco Authority of Thailand (Chiang Mai Office)
Tobacco Authority of Thailand (Chiang Mai Office)
Tobacco Authority of Thailand (Chiang Mai Office)