Chiang Mai City of Crafts and Folk Art

โครงการนครเชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านขององค์การยูเนสโก
พื้นที่สำหรับการแสดงงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai Crafts Fair) ตอน "ยัง หาย ใจ๋" ภายในเทศกาลจะมีกิจกรรมากมายเช่น พื้นที่สำหรับการขายของและสาธิตงานหัตถกรรม พื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พื้นที่การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมของเมือง ยกคุณค่าครูภูมิปัญญา ศิลปิน นักแสดง นักออกแบบ ได้ใช้พื้นที่นี้ให้เป็นประโยชน์และสร้างการทำงานร่วมกัน และยังเป็นการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่
เพิ่มในแพลนของฉัน
การเข้าร่วม
วัน-เวลา
  • เสาร์ 05 ธ.ค. 10:00–16:30
  • อาทิตย์ 06 ธ.ค. 10:00–16:30
  • จันทร์ 07 ธ.ค. 10:00–16:30
  • อังคาร 08 ธ.ค. 10:00–16:30
สถานที่จัดงาน
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ ห้วย แก้ว, ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
เส้นทาง
แชร์
โปรแกรมที่คุณอาจสนใจ
ทั้งหมด
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
5-13 ธ.ค.
10:00–20:00
MY FRIDAY
มาย ไฟร เดย์
สำนักงานยาสูบเชียงใหม่
JOJO KOBE
Weruwana Paper Studio & Arts
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่
5-13 ธ.ค.
10:00–20:00
ไร่รื่นรมย์
ไร่รื่นรมย์
สำนักงานยาสูบเชียงใหม่