โปรแกรม

200 โปรแกรมที่พบ
Crafting Happiness
งานศิลปหัตถกรรมกับกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมในประเทศไทยและสก็อตแลนด์
ONLINE PROGRAM
7 ธ.ค.
16:30–18:00
Flowers You Can Eat
ทาร์ตดอกเก๊กฮวย x ดื่มชา Raming Tea Special Blend
ระมิงค์ ที เฮ้าส์ สยาม ศิลาดล
11 ธ.ค.
10:00–15:00
Flowers You Can Eat
ดอกไม้กินได้กับเชียงใหม่ยุคโคโลเนียล
ระมิงค์ ที เฮ้าส์ สยาม ศิลาดล
4-12 ธ.ค.
10:00–20:00
Orn The Roses
Orn The Roses Project
บ้านข้างวัด
4–12 ธ.ค.
10:00–18:00
บ้านข้างวัด
4–12 ธ.ค.
10:00–20:00
บ้านข้างวัด
10 ธ.ค.
13:00–15:00
iGTC - International Gastronomy Tourism Centre
Co-Kitchen: Boosting Back-to-Basics Home Wellness
ONLINE PROGRAM
7 ธ.ค.
09:00–17:00
บ้านข้างวัด
4–12 ธ.ค.
10:00–18:00
ฌบา
Collection of bird
บ้านข้างวัด
4–12 ธ.ค.
10:00–18:00
Bookoo Studio
ประติมากรรมบนโต๊ะอาหาร
บ้านข้างวัด
4–12 ธ.ค.
10:00–17:00
บ้านข้างวัด
4–12 ธ.ค.
10:00–17:00
บ้านข้างวัด
4–12 ธ.ค.
10:00–20:00
Murf
เด็กหญิงของฉัน
บ้านข้างวัด
4–5, 7–12 ธ.ค.
10:00–18:00
Harimeri​
ฮาริเมริ
บ้านข้างวัด
4–12 ธ.ค.
10:00–20:00
บ้านข้างวัด
4–12 ธ.ค.
10:00–20:00