โปรแกรม

335 โปรแกรมที่พบ
FLAT cafe
FLAT© X Gongkan "COFFEE FIREWORK" Celebrating an artful coffee moment
FLAT cafe
5–13 ธ.ค.
08:00–18:00
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านกวนอุปลวณฺโ
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
5-13 ธ.ค.
10:00–20:00
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
12–13 ธ.ค.
10:00–16:30
Kangkulsri Atelier
Watercolor Bookmark Workshop
สำนักงานยาสูบเชียงใหม่
8 ธ.ค.
15:00–18:00
Kangkulsri Atelier
Leather Bookmark Workshop at POP Market
สำนักงานยาสูบเชียงใหม่
8 ธ.ค.
15:00–18:00
Greenies&Co
การเชื่อมโยง
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
5–13 ธ.ค.
10:00–20:00
รัสติกแอนด์บลู
Rustic & Blue Farm to Table ,Chef’s Table
รัสติก แอนด์ บลู เดอะ ฟาร์ม ช็อป
9–11 ธ.ค.
18:00–20:00
เชนู
5–13 ธ.ค.
10:00–17:00
กิ๋นหอมต๋อมม่วน
กิ๋นหอม ต๋อมม่วน #3
แอคดิค สตูดิโอ
5–6 ธ.ค.
11:00–21:00
Kaptor Store
L..A. (Lost in Amnat)
บ้านข้างวัด
5–6, 8–13 ธ.ค.
10:00–18:00
ยักษ์กะโจน สโล ฟิช คิทเช่น
12 ธ.ค.
09:00–16:00
International Gastronomic Tourism Centre (iGTC)
Food Tour: เรื่องเล่ารอบจาน: นวัตกิน…ในวันเมื่อข้าวหมดหม้อ…ภูมิปัญญาจากคนพื้นถิ่นเพื่อคนทั้งโลก
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
13 ธ.ค.
09:00–16:00
International Gastronomic Tourism Centre (iGTC)
Sensory City - The Sense Space: เส้นทางสื่อความหมายภายในย่านสร้างสรรค์
ชุมชนช้างม่อย
10 ธ.ค.
09:00–15:00
International Gastronomic Tourism Centre (iGTC)
Co Kitchen: สำรับสำหรับคุณ
โอเคอาร์ดี ออแกนิค คาเฟ่
5 ธ.ค.
10:00–15:00
186 Cafe&Bar
11 ธ.ค.
09:00–16:00