โปรแกรม

211 โปรแกรมที่พบ
หอภาพถ่ายล้านนา
นิทรรศการ ภาพถ่ายโบราณคดี “ปราสาทเขมร” DES HOMMES ET DES TEM
art
part time theatre
ละครชุมชน มุกหนอก
art
part time theatre
ละครชุมชน มุกหนอก
art
โครงการเชียงใหม่อ่าน
นิทานม่วนใจ๋ “จากเล่มสู่โลก จากนิทานอาหารสู่เมืองกินดี”
KHUM MAI X MAIIAM COLLECTION
นิทรรศการถาวร ๑๓๐ ปีคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ และ Fluidity of Scenes
art
MAIIAM Contemporary Art Museum
100 YEARS OF JOSEPH BEUYS | Outdoor screening program Selected by Goethe-Institut Thailand
Chiang Mai Heart
พิมพ์ผ้าด้วยบล็อกไม้
art
เทศบาลเมืองต้นเปา
ส่องย่านสร้างสรรค์ สันกำแพง
JOJO KOBE Art Gallery
WORKSHOP : SILKSCREEN ศิลปะภาพพิมพ์ตะแกรงไหม
Maé Macramé Decor
Macramé Christmas ornaments
Design Savvy 2021
กิจกรรมพัฒนานักออกแบบเพื่อผู้ประกอบการ
Lacquerware 2021
หัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์แบบปกติใหม่
design
Crafting Happiness
งานศิลปหัตถกรรมกับกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมในประเทศไทยและสก็อตแลนด์