โปรแกรมไฮไลท์

สถานที่จัดงาน

1
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่
1/1 ถ.เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
2
สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย
1 ถ.เมืองสมุทร ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
3
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
4
ศูนย์ฟื้นบ้าน ย่าน เวียงเชียงใหม่
ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
5
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
6
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
7
หอภาพถ่ายล้านนา
ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
11
นอร์ทเกท แจ๊ส บาร์
91 1-2 ถ.ศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
15
hours.story.studio
102 ถนน ราชดำเนิน Sripoom, อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
16
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์
117 ถ.ราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
17
คุ้ม คาเฟ่
117 ถ.ราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
18
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ เชียงใหม่
52 ถ.ราชดำเนิน ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
20
โรงแรมแทมมารีน วิลเลจ
50/1 ถ.ราชดำเนิน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
21
คาล์ม วิลเลจ
14 ถนน พระปกเกล้า ซอย 4 ตำบล พระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
24
ระมิงค์ ที เฮ้าส์ สยาม ศิลาดล
158 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง
25
โนวา คอลเลคชั่น จิวเวลรี่
179 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
26
ท่าแพอีสต์
88 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
27
พันทางสตูดิโอ
90 ถ. ท่าแพ ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
28
บากะนก
164-166 ถ. ท่าแพ ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
30
แบร์ฟุท คาเฟ่
90 ถนน ท่าแพ ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
33
เวิ้งเหล็กแดง
90 ถ. ท่าแพ ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
34
แอคดิค สตูดิโอ
12/1 ซ. 6 ถ.ศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
35
วัดล่ามช้าง
32 ถ.มูลเมือง 7 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
37
โกดังราชวงศ์
ถ.ราชวงศ์ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
38
ซิ้น คาเฟ่
ถนน ราชวงศ์ ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
39
โครงการ ธน-อาคาร
ถนน ราชวงศ์ ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
40
ชเว ผ้าพิมพ์ลุนตยา
137 ถนน ราชวงศ์ ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
42
Chiang Mai Heart
249 ถนน ช้างม่อย ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
43
Brewgining
260 ถนน ช้างม่อย ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
44
ใต้ถุนบ้าน
591 ถนน ช้างม่อยเก่า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
45
ชุมชนช้างม่อย
ถนนช้างม่อย ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 50300
47
วัดชมพู
18/1 ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
48
Sendai Studio Chiangmai
256 ถนน ช้างม่อย ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
49
MITTE MITTE
64, 1 ถนน สิทธิวงศ์ ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
51
CasaMpika
ถนน ท้ายวัง ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
57
บ้าน 104
ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
59
โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่
89/8 ถ.ช้างคลาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
61
Jaiboon
ซอย 1 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130
64
โหล่งฮิมคาว
ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
67
เปรมประชา คอลเลคชั่น
224 ซอย หมู่ 3 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130
69
ชามเริญ สตูดิโอ
84 หมู่ 9, ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130
70
สยามศิลาดล
38 หมู่ที่ 10 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130
75
The Brick Startup Space
31 ซอย 13 ถนนสิริมังคลาจารย์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ Chiang Mai 50200
76
บ้านข้างวัด
191 ถ.บ้านร่ำเปิง ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
77
The Mellowship
231/12 1004 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
78
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
79
สมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา 
1 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
81
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
35 ถ.รัตนโกสินทร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
83
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 50300
84
Jing Jai Gallery at Jing Jai Central (ตลาดจริงใจ)
45 ถนน อัษฎาธร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
85
วีฟ อาร์ติซาน โซไซตี้
ถนนวัวลาย ซอย 3 ตำบล หายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
86
โอลด์เชียงใหม่
ตำบล หายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
88
yanim's ceramic studio
223 หมู่ 4 ตำบล ท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
89
LinePerInk Studio
37/25 หมู่ที่ 1 หมู่บ้าน แม่ข่าน้อย ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
90
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
91
186 Cafe&Bar
186 หมู่5 ถนนสหกรณ์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย เชียงใหม่ 50290
92
CAPERs ChiangMai
14/4 ถ.อารักษ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
93
ตลาดบ้านฮ่อ (ตลาดนัดจีนยูนนาน)
ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100
94
สังกะดี สเปซ
ตำบล สันกำแพง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130
95
สวนน้ำปิง (สวนสาธารณะตลาดลำใย)
90 ถนน วิชยานนท์ ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
96
โรงแรม ลิตเติ้ล เชลเตอร์
208/25 อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
97
โรงเรียนดนตรีวรนันท์
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200