สถานที่จัดงาน

1
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่
1/1 ถ.เมืองสมุทร ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
2
สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย
1 ถ.เมืองสมุทร ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
3
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
4
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
6
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
ถ.พระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
10
ชุมชนล่ามช้าง
ถ.มูลเมือง 7 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
11
ประตูท่าแพ
ถ.มูลเมือง ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
13
วัดล่ามช้าง
32 ถ.มูลเมือง 7 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
46
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์
117 ถ.ราชดำเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
52
โนวา คอลเลคชั่น จิวเวลรี่
179 ถ.ท่าแพ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100
54
โหล่งฮิมคาว
ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130
59
บ้านข้างวัด
191 ถ.บ้านร่ำเปิง ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
67
บ้าน 104
ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
72
ชุมชนช้างม่อย
ถนนช้างม่อย ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, 50300
74
ใจบุญ คาเฟ่ เชียงใหม่
ซอย 1 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่ 50130