โปรแกรม

93 โปรแกรมที่พบ
หอภาพถ่ายล้านนา
นิทรรศการ ภาพถ่ายโบราณคดี “ปราสาทเขมร” DES HOMMES ET DES TEM
KHUM MAI X MAIIAM COLLECTION
นิทรรศการถาวร ๑๓๐ ปีคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ และ Fluidity of Scenes
Design Savvy 2021
กิจกรรมพัฒนานักออกแบบเพื่อผู้ประกอบการ
Lacquerware 2021
หัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์แบบปกติใหม่
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
นิทรรศการวิวัฒนาการเงินตรา เงินตราล้านนา และการค้าในอาณาจักรล้านนา
พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
นิทรรศการพิเศษ "ความงดงามของสถาปัตยกรรมย่านถนนราชดำเนิน"
Chiang Mai Historical Centre
StudiOK
ช้างม่อย อาร์ต วิลเลจ
De lann
SEED (the new generation of Delann)
4-12 ธ.ค.
10:00–20:00
4-12 ธ.ค.
10:00–20:00
Saprang
เผย แพร่: Phrae Open
4-12 ธ.ค.
10:00–20:00