หอภาพถ่ายล้านนา

“Khmer Castle” DES HOMMES ET DES TEMPLES (Men and Temples)
นิทรรศการ ภาพถ่ายโบราณคดี “ปราสาทเขมร” DES HOMMES ET DES TEMPLES (Men and Temples) โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ ร่วมกับสำนักฝรั่งเศสแห่งปลาย บูรพาทิศ เชียงใหม่ Ecole française d’Extrême-Orient (EFEO)

นิทรรศการภาพถ่ายนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับช่วงเวลาที่สำคัญของการบูรณะซ่อมแซมมรดกทางวัฒนธรรมเขมรในประเทศไทยและกัมพูชา รวมทั้งภาพถ่ายการทำงานร่วมกับหน่วยงานอนุรักษ์ปราสาทนครวัด ที่ประเทศกัมพูชา จำนวน 78 ภาพ นิทรรศการภาพถ่ายโบราณคดี “ปราสาทเขมร” DES HOMMES ET DES TEMPLES (Men and Temples) จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ไปจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารหอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


Add to my plan
Attending
Free
Schedule
  • จันทร์ 06 ธ.ค. 08:00–16:30
  • อังคาร 07 ธ.ค. 08:00–16:30
  • พุธ 08 ธ.ค. 08:00–16:30
  • พฤหัส 09 ธ.ค. 08:00–16:30
  • ศุกร์ 10 ธ.ค. 08:00–16:30
Venue
Share