KHUM MAI X MAIIAM COLLECTION

นิทรรศการถาวร ๑๓๐ ปีคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ และ Fluidity of Scenes
นิทรรศการถาวร ๑๓๐ ปีคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ และ นิทรรศการหมุนเวียน Fluidity of Scenes
จัดแสดงระหว่างวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๑๕๖๔ - ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
ในโอกาสเปิดตัวศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ทางศูนย์ฯ ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม ขอเรียนเชิญท่านร่วมชม KHUM MAI X MAIIAM COLLECTION ประกอบด้วยนิทรรศการถาวร ๑๓๐ ปีคุ้มเจ้าบุรีรัตน์บอกเล่าเรื่องราวของอาคารประวัติศาสตร์ใจกลางเวียงเชียงใหม่ ซึ่งได้บูรณะครั้งใหญ่และเปิดให้ชมสู่สาธารณะ พร้อมด้วยนิทรรศการ Fluidity of Scenes นำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยในชุดผลงานสะสมของพิพิธภัณฑ์​ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม จากศิลปิน 4 ท่าน ได้แก่ ส้ม ศุภปริญญา, มิติ เรืองกฤตยา, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, และ ธาดา เฮงทรัพย์กูล
ศิลปินทั้ง 4 ท่าน ต่างนำเสนอผลงานที่บอกเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงทาง "ภูมิทัศน์" ที่เกี่ยวข้องกับความเป็น "น้ำ" ในมิติต่างๆ ทั้งในฐานะที่เป็นกรอบคิดและรูปลักษณ์ทางกายภาพ ซึ่งสัมพันธ์สืบเนื่องอยู่กับความเป็นภูมิทัศน์และภูมิประเทศ อันสะท้อนให้เห็นภูมิหลังของการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไปตามบริบทของพื้นที่และช่วงเวลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวของอาคารศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) หลังจากการบูรณะครั้งใหม่ นิทรรศการ Fluidity of Scenes จึงนำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อสร้างบทสนทนาอันแปลกใหม่แก่พื้นที่ผ่านผลงานสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ตั้งแต่งานประติมากรรม, ภาพเคลื่อนไหว, และภาพถ่าย ในขณะเดียวกันก็สืบเนื่องไปกับเนื้อหาด้านภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ตลอดจนความเป็นเมืองสมัยใหม่ อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เปรียบดั่งตัวแทนของวิถีชีวิตและอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาเดิม เมื่อผสานรวมกับการจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยจึงน่าจะสะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของยุคสมัยทั้งเก่าและใหม่ไปพร้อมๆ กัน
นิทรรศการ Fluidity of Scenes เปิดให้เข้าชมวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๑๕๖๔ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๑๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น.
designer
  • ส้ม ศุภปริญญา, มิติ เรืองกฤตยา
  • ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์ และ ธาดา เฮงทรัพย์กูล
  • ภัณฑารักษ์​: กิตติมา จารีประสิทธิ์
Add to my plan
Attending
Free
Schedule
  • เสาร์ 04 ธ.ค. 08:30–16:30
  • อังคาร 07 ธ.ค. 08:30–16:30
  • พุธ 08 ธ.ค. 08:30–16:30
  • พฤหัส 09 ธ.ค. 08:30–16:30
  • ศุกร์ 10 ธ.ค. 08:30–16:30
  • เสาร์ 11 ธ.ค. 08:30–16:30
Venue
Share
Programs you might enjoy...
See All
Chiang Mai Street Jazz Festival 2021
Chiang Mai Street Jazz Festival 2021
Saprang
เผย แพร่: Phrae Open
4-12 ธ.ค.
10:00–20:00