เทศบาลเมืองต้นเปา

Discover Sankamphaeng
เส้นทางท่องเที่ยวย่านสันกำแพง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม จำนวน 2 รอบ / วัน ผู้เข้าร่วมสามารถใช้บริการได้ที่จุดจอด ชุมชนโหล่งฮิมคาว ตามเวลาที่กำหนด ตารางการเดินรถรางบริการ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 (ช่วงเช้า) 08.30 น. โหล่งฮิมคาว 08.40 น.- 09.00 น. ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง 09.10 น.- 09.30 น. ชามเริญ 09.40 น. – 10.00 น. พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยใหม่เอี่ยม 10.10 น. – 10.30 น. วัดพระนอนแม่ปูคา 10.40 น. – 11.00 น. ชุมชนผลิตโครงร่มบ้านสันพระเจ้างาม 11.10 น. – 11.30 น. ชุมชนทำร่มบ้านบ่อสร้าง 11.40 น. – 12.30 น. - นิทรรศการภาพถ่ายบ่อสร้างในอดีต - ชมการสาธิตการเขียนร่ม - เยี่ยมชมสินค้าหัตถกรรม ณ บ่อสร้างพลาซ่า - ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง 13.00 น. โหล่งฮิมคาว เวลาในการเดินทางในแต่ละสถานที่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตารางการเดินรถรางบริการ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 (ช่วงบ่าย) 13.00 น. โหล่งฮิมคาว 13.10 น.- 13.30 น. ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง 13.40 น.- 14.00 น. ชามเริญ 14.10 น. – 14.30 น. พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยใหม่เอี่ยม 14.40 น. – 15.30 น. วัดพระนอนแม่ปูคา 15.40 น. – 16.00 น. ชุมชนผลิตโครงร่มบ้านสันพระเจ้างาม 16.10 น. – 16.30 น. ชุมชนทำร่มบ้านบ่อสร้าง 16.40 น. โหล่งฮิมคาว ตารางการเดินรถรางบริการ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 (ช่วงเช้า) 08.30 น. โหล่งฮิมคาว 08.40 น.- 09.00 น. ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง 09.10 น.- 09.30 น. ชามเริญ 09.40 น. – 10.00 น. พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยใหม่เอี่ยม 10.10 น. – 10.30 น. วัดพระนอนแม่ปูคา 10.40 น. – 11.00 น. ชุมชนผลิตโครงร่มบ้านสันพระเจ้างาม 11.10 น. – 11.30 น. ชุมชนทำร่มบ้านบ่อสร้าง 11.40 น. – 12.30 น. - นิทรรศการภาพถ่ายบ่อสร้างในอดีต - ชมการสาธิตการเขียนร่ม - เยี่ยมชมสินค้าหัตถกรรม ณ บ่อสร้างพลาซ่า - ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง 13.00 น. โหล่งฮิมคาว เวลาในการเดินทางในแต่ละสถานที่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ตารางการเดินรถรางบริการ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 (ช่วงบ่าย) 13.00 น. โหล่งฮิมคาว 13.10 น.- 13.30 น. ศูนย์หัตถกรรมทำร่มบ่อสร้าง 13.40 น.- 14.00 น. ชามเริญ 14.10 น. – 14.30 น. พิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยใหม่เอี่ยม 14.40 น. – 15.30 น. วัดพระนอนแม่ปูคา 15.40 น. – 16.00 น. ชุมชนผลิตโครงร่มบ้านสันพระเจ้างาม 16.10 น. – 16.30 น. ชุมชนทำร่มบ้านบ่อสร้าง 16.40 น. โหล่งฮิมคาว
Add to my plan
Attending
  • Apply fee (Baht): Free
  • Qualification:
    บุคคลทั่วไป
  • Max Participants (person): 30
  • Link to ticket or application: Go to link
Schedule
  • พุธ 08 ธ.ค. 08:30–16:30
  • พฤหัส 09 ธ.ค. 08:30–16:30
Venue
Share
Programs you might enjoy...
See All
De lann
SEED (the new generation of Delann)
4-12 ธ.ค.
10:00–20:00
Barefoot restaurant
Barefoot homemade pasta with local ingredients