โปรแกรม

211 โปรแกรมที่พบ
หอภาพถ่ายล้านนา
นิทรรศการ ภาพถ่ายโบราณคดี “ปราสาทเขมร” DES HOMMES ET DES TEM
part time theatre
ละครชุมชน มุกหนอก
part time theatre
ละครชุมชน มุกหนอก
โครงการเชียงใหม่อ่าน
นิทานม่วนใจ๋ “จากเล่มสู่โลก จากนิทานอาหารสู่เมืองกินดี”
KHUM MAI X MAIIAM COLLECTION
นิทรรศการถาวร ๑๓๐ ปีคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ และ Fluidity of Scenes
MAIIAM Contemporary Art Museum
100 YEARS OF JOSEPH BEUYS | Outdoor screening program Selected by Goethe-Institut Thailand
Chiang Mai Heart
พิมพ์ผ้าด้วยบล็อกไม้
เทศบาลเมืองต้นเปา
ส่องย่านสร้างสรรค์ สันกำแพง
JOJO KOBE Art Gallery
WORKSHOP : SILKSCREEN ศิลปะภาพพิมพ์ตะแกรงไหม
Maé Macramé Decor
Macramé Christmas ornaments
Design Savvy 2021
กิจกรรมพัฒนานักออกแบบเพื่อผู้ประกอบการ
Lacquerware 2021
หัตถกรรมเครื่องเขินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์แบบปกติใหม่
Crafting Happiness
งานศิลปหัตถกรรมกับกระบวนการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมในประเทศไทยและสก็อตแลนด์