รายชื่อผู้ร่วมจัดแสดงผลงานออกแบบ (Design Showcases) Chiang Mai Design Week 2017

SPNBSJ69

 • ธัญชนก สัมภวะมนตรี
 • พลวัฒ ประพัฒน์ทอง
 • ยงพันธ์ สุนทร-วิจารณ์
 • ลลิตภัทร ลิ้มรุ่งเรือง
 • ละมุนละไม คราฟท์สตูดิโอ
 • วิศรุต ขวัญสง่า
 • Ars-D- Sine
 • Baisri
 • BAY ONE
 • Blackitch Artisan Kitchen
 • BUA BHAT
 • COTH-ing
 • DEESAWAT
 • Delann
 • F E M
 • Flatten
 • Gerard Collection Chiang Mai
 • H.A.T
 • Hunglei Studio
 • Inclay Studio
 • Issaraparb
 • Jaoban
 • Jim Thompson
 • Juno Janssen
 • Kamonnart Ongwandee
 • Ken's
 • KhunJack
 • Korakot International
 • Kube Store
 • Labrador
 • LEENON
 • Liten
 • Lively Ware
 • LONG GOY
 • Masaya
 • mitr.
 • MONOW
 • Moonler Collection
 • NAA Design
 • Ninechaidee
 • Pachana Studio
 • PLATO
 • PLAY
 • Prempracha's Collection
 • Rakker
 • Rubber Killer
 • Rukbatik
 • Slowstitch Studio
 • 305 STOP STUDIO
 • Studiocraps
 • Takorn
 • This is A Chair
 • Treerachin
 • Unnille
 • Varawee
 • VEVA
 • Vila Cini
 • Wood Studio
 • Yen Maker
 • YOTHAKA

#CMDW17