ไชยยง รัตนอังกูร

ไชยยง เป็นผู้บริหารของบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด มีประสบการณ์มายาวนานในการพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาเนื้อหาความรู้ การวางแผนพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เขาเคยเป็นบรรณาธิการบริหาร นิตยสาร Wallpaper* นิตยสารศิลปะและการออกแบบชั้นนำของโลกฉบับภาษาไทย และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการผู้ก่อตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ และ Material Connexion Bangkok

ปิยะนันท์ มหานุภาพ

ปิยะนันท์ เป็นผู้จัดการทั่วไป บริษัท ฎิณี จำกัด ผู้ผลิตสินค้ากระดาษสารายใหญ่ และอดีตนายกสมาคมผู้ผลิตและส่งออกแบบสินค้าหัตกรรมภาคเหนือ มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมการผลิตและการส่งออกสินค้าหัตถกรรมให้แก่จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ปัจจุบันเขาเป็นรองประธานเครือข่ายหน่วยงานบริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือ (NNSPSME) รองประธานสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย (TLPF) รวมทั้งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ (Creative Chiang Mai) และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

อิ่มหทัย กันจินะ

อิ่มหทัย ผู้จัดการบริหารโครงการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ และนักออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่ตีความวัสดุพื้นบ้านในรูปแบบสากล จบการศึกษาปริญญาโท สาขาการออกแบบ สถาบันศิลปะและการออกแบบชั้นสูง มหาวิทยาลัยสตารส์บรูก ประเทศฝรั่งเศส เคยเป็นนักออกแบบอาวุโสกลุ่มสินค้าแฟชั่น บริษัท คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มหาชน นักออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของบริษัท แอลเมต้า จำกัด และอาจารย์พิเศษสาขาประยุกตศิลปศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์

สันต์ สุวัจฉราภินันท์ จบการศึกษาปริญญาเอก ประวัติศาสตร์ทฤษฎีสถาปัตยกรรมจาก University College London ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันเป็นอาจารย์สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และรองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากบทบาทในฐานะอาจารย์ นักวิจัย และนักบริหารการศึกษา เขายังเป็นสถาปนิก หจก 2929 ดีไซน์แล็บ ตลอดจนเคยเข้าร่วมประกวดแบบในชื่อโครงการ Hungry Share : Dialogue Share : Culture Share ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ ไปจัดนิทรรศการระดับโลก Venice Biennnale 2012 ที่เมืองเวนิซ ประเทศอิตาลี

อนุภาพ ลอยฟ้า

อนุภาพ ลอยฟ้า สั่งสมประสบการณ์การทำงานออกแบบในธุรกิจเครื่องประดับมากว่า 10 ปี กับบริษัท F&R Jewelry จำกัด ผู้ผลิตสินค้าเครื่องประดับให้แก่แบรนด์ชั้นนำ อาทิ Celine, Christian Dior, Mont Blanc, Thomas Sabo และ Swarovski เป็นต้น ในปัจจุบันเขาเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลอยฟ้า คอลเลคชั่น จำกัด ผู้ออกแบบ ผลิตและส่งออกสินค้าของตกแต่งบ้านและเครื่องประดับดีไซน์ ภายใต้แบรนด์ ลอยฟ้า (Loyfar) รวมทั้งยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกกลุ่มนักออกแบบของสมาคม Design & Objects Association ซึ่งขับเคลื่อนศักยภาพผลิตภัณฑ์งานออกแบบไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล

#CMDW17